სერვისები

საქართელოს ფერმერთა ასოციაცია მომხმარებლებს სთავაზობს სხვადასხვა სახის სერვისს.

• GFA-ს შესაბამის აქტივობებთან დაკავშირებით ინფორმაციის მიღება;

• GFA-ს შესაბამის აქტივობებზე წვდომა და მათში მონაწილეობა;

• ფერმერთა სათათბიროზე საკითხის წარდგენა თავისი წარმომადგენლის მეშვეობით;

• GFA-ს ადვოკატირების აქტივობების მხარდაჭერა და მონაწილეობის მიღება;

• ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა ღონისძიებებზე, როგორიცაა ტრენინგები, სემინარები, სამუშაო შეხვედრები, სასწავლო ტურები და გამოფენა-გაყიდვები;

• GFA-ს შესაბამისი შეხვედრების ოქმებსა და წლიურ ანგარიშებზე წვდომა;

• GFA-ს წევრობის დამადასტურებელი ცნობის მიღება;

• ელექტრონული ბიბლიოთეკის გამოყენება და სექტორული ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა;

• სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროექტში მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა;

• კვლევებსა და ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეობის შესაძლებლობა.

 

თქვენ შეგიძლიათ თქვენი საქმიანობისთვის საჭირო მარკეტინგული მომსახურების მიღება:

მარკეტინგული სერვისები:

►  სტრატეგიული მარკეტინგი

►  რეკლამა

►  ბრენდინგი

►  გრაფიკული დიზაინი

►  ციფრული მარკეტინგი

►  სოციალური მედია მარკეტინგი

►  ვებ გვერდის დამზადება

►  ფროდაქშენი

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე: +0322 19 30 03