უფასო სერვისები

უფასო სერვისები

► ადვოკატირება შესაძლებლობების გაძლიერებით და
კავშირების დამყარებით;
►ელექტრონული ბიბლიოთეკის გამოყენება და სექტორული
ლიტერატურის ხელმისაწვდომობა;
► სამუშაოზე დაფუძნებული სწავლების პროექტში
მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა;
► სარეკომენდაციო წერილის მიღება;
► სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში ღონისძიებებზე
მონაწილეობის შეთავაზება, როგორიცაა ტრენინგები, სემინარები,
სამუშაო შეხვედრები, სასწავლო ტურები და გამოფენა-გაყიდვები;
► ფერმერთა სათათბიროში საკუთარი კანდიდატურის
წარდგენა და ხმის უფლებით სარგებლობა;
► საკუთარ ვებგვერდზე GFA-ს ლოგოს გამოყენება,
შეთანხმებისამებრ;
► პირველადი კონსულტაციისა (მაგ. აგრონომის, ვეტერინარის
ა.შ) და სხვა სასარგებლო ინფორმაციის მიღება;
► მობილური აპლიკაცია აგრონავტით სარგებლობა;
► პროდუქტის რეალიზაციაში ხელშეწყობა;
► სხვადასხვა საგრანტო პროექტებზე ინფორმაციის მიწოდება;
►პარტნიორი კომპანიების სპეციალური შეთავაზებებით
სარგებლობა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ნომერზე: +0322 19 30 03