(ქარ) HEGO — მცენარეები განვითარების მხარდაჭერისათვის