(ქარ) პროექტი „ინვესტირება უვნებელ და ხარისხიან მესაქონლეობაში“ იწყება