(ქარ) Covid 19 — ის გავლენა ფერმერებსა და სოფლის მეურნეობაზე