(ქარ) 2021 წლის კურსდამთავრებულთა კვლევის ანგარიში (Tracer Study)