(ქარ) შიდა ქართლსა და ქვემო ქართლში 33 ბენეფიციარს სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა გადაეცა