შეხვედრა სხვადასხვა ქვეყნის ტურიზმის ორგანიზაციებთან.