(ქარ) ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცე (DCFTA) და სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით ვაჭრობა