(ქარ) ქართველი ბიო-მეწარმეები ყოველწლიურ Expocook სავაჭრო გამოფენაზე იმყოფებოდნენ