(ქარ) ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის პროექტი გრძელდება