(ქარ) ფერმერთა სათათბიროს მეორე გაფართოებული შეხვედრა