(ქარ) „ტირიფონის ბაღები» — გორის რაიონის სოფელ კვარხეთში ხეხილის ბაღი გაშენდა