(ქარ) საჯარო-კერძო დიალოგი საძოვრების მდგრადი მართვისთვის