(ქარ) საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ორგანიზებით ონლაინ კონფერენცია » აგროტურიზმის განვითარების პერსპექტივები სამხრეთ კავკასიაში» გაიმართა