(ქარ) საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის საინფორმაციო ბიულეტენი