(ქარ) საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის პასუხი კორონავირუსით გამოწვეულ კრიზისს