(ქარ) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის ციფრული ტრანსფორმაციის ხელშეწყობა