(ქარ) საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბიო პროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის პრეზენტაცია