(ქარ) სასურსათო უსაფრთხოების სისტემები პანდემიის დროს – SQIL