(ქარ) სასურსათო უსაფრთხოების სისტემები პანდემიის დროს — SQIL