(ქარ) რძისა და რძის პროდუქტების ღირებულებათა ჯაჭვის კვლევის პრეზენტაცია