(ქარ) რა გავლენას ახდენს კლიმატის ცვლილება სოფლის მეურნეობაზე