(ქარ) პროექტი «ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის» — მონაწილეთა შესარჩევი განაცხადების მიღება