(ქარ) მოსაწვევი — ქალი მეწარმეების პროდუქციის საშობაო გამოფენა-გაყიდვა