(ქარ) მომზადება/გადამზადების საგანმანათლებლო კურსები დასრულდა