(ქარ) მობილური აპლიკაცია აგრონავტის ენის განახლება/დამატება