(ქარ) ინტერესთა გამოხატვა გეოგაპის სქემის სერტიფიცირების მომსახურებისთვის