(ქარ) ვებინარი — ონლაინ გაყიდვები რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის