(ქარ) ევროკავშირის მხარდაჭერილი პროექტის „ეს წალკაა“ ფარგლებში რძის გადამუშავების შესახებ სასწავლო ვიდეორგოლები მომზადდა