(ქარ) დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის აგროსისტემის ელექტრონული რუკის შექმნა