(ქარ) ანტიკრიზისული გეგმა — ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე