სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები

დასახელება: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამები
განმახორციელებელი: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო (RDA)
დონორი: საქართველოს მთავრობა
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში
სამიზნე მიმართულებები:  მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა.

სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის კენკროვანი კულტურების შესანახი მაცივრების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა.

პროექტის ვადები: მიდინარე
ვებ-გვერდი: http://cooperatives.rda.gov.ge/ 
საკონტაქტო ინფო.: სოფლის განვითარების სააგენტოს ცხელი ხაზი: 1501

თარიღი

მაი 19 2022 - ივლ 31 2022
Ongoing...

ლოკაცია

საქართველო

ორგანიზატორი

სოფლის განვითარების საგენტო (RDA)