სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის კენკროვანი კულტურების შესანახი მაცივრების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა

დასახელება: სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის კენკროვანი კულტურების შესანახი მაცივრების თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამა
განმახორციელებელი: სოფლის განვითარების სააგენტო (RDA)
დონორი: საქართველოს მთავრობა
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: პროგრამა ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით.
სამიზნე მიმართულებები:  პროექტის მიზანს წარმოადგენს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის ხელშეწყობა და ,,დანერგე მომავალი’’ სახელმწიფო პროგრამის, მრავალწლიანი ბაღების თანადაფინანსების კომპონენტის, კენკროვანი კულტურების დაფინანსების კომპონენტის ფარგლებში გაშენებული ბაღებიდან მიღებული მოსავლის აგრო-ტექნოლოგიური სტანდარტების დაცვით შენახვის უზრუნველყოფა .
პროექტის ვადები: პროგრამაში განცხადების მიღება იწყება 3 მაისიდან და გაგრძელდება ბიუჯეტის ამოწურვამდე
ვებ-გვერდი: http://cooperatives.rda.gov.ge/programs/read/9?fbclid=IwAR0-oxKminxz79-C0uGaLbWKMX9hNnS3iBQtcAG2K8ecjREcPwktgItkjZA
საკონტაქტო ინფო.: ელ-ფოსტა: info@rda.gov.ge

ტელ: 1501

თარიღი

მაი 03 2022
Expired!

ლოკაცია

საქართველო

ორგანიზატორი

სოფლის განვითარების საგენტო (RDA)