მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა

დასახელება: მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა
განმახორციელებელი: სოფლის განვითარების სააგენტო  (RDA)
დონორი: საქართველოს მთავრობა
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: პროგრამა ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით.
სამიზნე მიმართულებები:  პროგრამის მიზანია სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების საფუტკრე მეურნეობების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება და წარმოებული თაფლისა და მეფუტკრეობის სხვა პროდუქტების ხარისხისა და რაოდენობის ზრდა

პროგრამის ამოცანაა სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებისათვის აღჭურვილობის თანადაფინანსება

პროექტის ვადები: პროგრამაში განაცხადების მიღება გაგრძელდება ბიუჯეტის ამოწურვამდე
ვებ-გვერდი: http://cooperatives.rda.gov.ge/programs/read/2
საკონტაქტო ინფო.: ელ-ფოსტა: info@rda.gov.geტელ: 1501

თარიღი

აპრ 28 2022
Expired!

ლოკაცია

საქართველო

ორგანიზატორი

სოფლის განვითარების საგენტო (RDA)