კონკურსი სასოფლო-სამეურნეო დანადგარების შესყიდვაზე

დასახელება: კონკურსი სასოფლო-სამეურნეო დანადგარების შესყიდვაზე   
განმახორციელებელი: USAID-ის სოფლის მეურნეობის პროგრამა
დონორი: USAID 
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: პროგრამა ხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით.
სამიზნე მიმართულებები:  პროექტის მიზანია მდგრადი საბაზრო სისტემების დანერგვის გზით წაახალისოს სოფლის მეურნეობის იმ დარგების განვითარება, რომლებსაც გააჩნიათ სამუშაობ ადგილების შექმნის და მიკრო, მცირე და საშუალო ზომის  საწარმოების შემოსავლების ზრდის მკაფიო პოტენციალი. პროგრამა გეგმავს საინვესტიციო და მიზნობრივი ტექნიკური დახმარების გაწევას მემცენარეობის სექტორში. 
პროექტის ვადები: შეთავაზებების წარდგენა უნდა მოხდეს 2022 წლის 10 მაისს 17:00 საათისა.
ვებ-გვერდი: https://jobs.ge/ge/?view=jobs&id=368088
საკონტაქტო ინფო.: ელ-ფოსტა: grants@apgeorgia.org.

თარიღი

აპრ 26 2022 - მაი 10 2022
Expired!

დრო

8:00 am - 5:00 pm

ლოკაცია

საქართველო

ორგანიზატორი

USAID