გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი

დასახელება: გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
განმახორციელებელი: ა(ა)იპ სოფლის განვითარების სააგენტო (RDA)
დონორი: საქართველოს მთავრობა
სამიზნე რეგიონ(ებ)ი: საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტში
სამიზნე მიმართულებები:  პროექტი ინიცირებულია საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ და ახორციელებს სოფლის განვითარების სააგენტო სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით.

 

პროექტი მოიცავს ორ კომპონენტს:

  • გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი.
  • შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების კომპონენტი.

გადამამუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსება შესაძლებელია შემდეგი წყაროების გამოყენებით:

  • სააგენტოს თანადაფინანსება – პროექტის ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 40%, მაგრამ არაუმეტეს 500 000 ლარისა.
  • შეღავათიანი კრედიტი/ლიზინგი – არაუმეტეს 1 500 000 ლარისა;
  • ბენეფიციარის საკუთარი თანამონაწილეობა ან/და პროექტის დაფინანსების ალტერნატიული ფინანსური წყარო.
პროექტის ვადები: გადამამუშავებელი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყება 23 მაისს 12 საათიდან და დასრულდება 6 ივნისს.

შემნახველი საწარმოების კომპონენტის ფარგლებში განაცხადების მიღება დაიწყება 16 მაისს 12 საათიდან და დასრულდება 30 მაისს.

ვებ-გვერდი: http://enterprise.rda.gov.ge/
საკონტაქტო ინფო.: სოფლის განვითარების სააგენტოს ცხელი ხაზი: 1501

თარიღი

მაი 16 - 30 2022
Expired!

ლოკაცია

საქართველო

ორგანიზატორი

სოფლის განვითარების საგენტო (RDA)