(ქარ) მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამა 2022