(ქარ) ქალი მეწარმეების ნაწარმის გამოფენა-გაყიდვა მდგრადი განვითარების ფესტივალზე