(ქარ) სიახლეები

Georgian Farmers’ Association Newsletter

Georgian Farmers’ Association Newsletter

Georgian Farmers’ Association Newsletter

Georgian Farmers’ Association Newsletter

Newsletter 1 (April 2020) About DEMETER

Newsletter 1 (April 2020) About DEMETER

2019 year for GeoGAP certification scheme

2019 year for GeoGAP certification scheme

(ქარ) „ეს წალკაა“

(ქარ) „ეს წალკაა“

Flowers grown by the inmates

Flowers grown by the inmates

(ქარ) გეო გაპის ტურნე

(ქარ) გეო გაპის ტურნე

CENN მთავრობას მიმართავს

CENN მთავრობას მიმართავს

მემორანდუმის გაფორმება

მემორანდუმის გაფორმება

(ქარ) შეხვედრა პრეზიდენტთან

(ქარ) შეხვედრა პრეზიდენტთან

DCFTA-ის გავლენა მეწარმეებზე

DCFTA-ის გავლენა მეწარმეებზე

KTW თხილის ბიზნესში შედის

KTW თხილის ბიზნესში შედის

Injury relief practices in prison

“ჰერბია” ფართოვდება

“ჰერბია” ფართოვდება

ბიზნესომბუდსმენი

ბიზნესომბუდსმენი