(ქარ) სიახლეები

Farmers’ products at the World Cup

Farmers’ products at the World Cup

Presentation of the Reorganized Farmers’ Council

Presentation of the Reorganized Farmers’ Council

Livestock Sector Organic Waste Management

Livestock Sector Organic Waste Management

Waste management in the agricultural sector

Waste management in the agricultural sector

Climate Change and Agriculture in a Global and National Context

Climate Change and Agriculture in a Global and National Context

(ქარ) ფერმერის დღე

(ქარ) ფერმერის დღე

Public-private dialogue for sustainable pasture management

Public-private dialogue for sustainable pasture management

Agritourism Partnership Strengthening Project – AGRICONT has started

Agritourism Partnership Strengthening Project – AGRICONT has started

Discussion – Involvement of small and family farms in state programs

Discussion – Involvement of small and family farms in state programs

Social and Economic Empowerment of Women in Georgia

Social and Economic Empowerment of Women in Georgia

Georgian SMEs attended the annual Expocook trade fair

Georgian SMEs attended the annual Expocook trade fair

Meeting with the Representatives of tourism organizations

Meeting with the Representatives of tourism organizations

Georgian Farmers’ Association hosted Lithuanian and Georgian BSOs

Georgian Farmers’ Association hosted Lithuanian and Georgian BSOs

Public-Private Dialogue for Sustainable Pasture Management

Public-Private Dialogue for Sustainable Pasture Management

New project Into the Sun has launched

New project Into the Sun has launched

Georgian Farmers’ Association Newsletter

Georgian Farmers’ Association Newsletter

Georgian Farmers’ Association Newsletter

Georgian Farmers’ Association Newsletter

Newsletter 1 (April 2020) About DEMETER

Newsletter 1 (April 2020) About DEMETER

2019 year for GeoGAP certification scheme

2019 year for GeoGAP certification scheme

(ქარ) „ეს წალკაა“

(ქარ) „ეს წალკაა“

Flowers grown by the inmates

Flowers grown by the inmates

(ქარ) გეო გაპის ტურნე

(ქარ) გეო გაპის ტურნე

CENN მთავრობას მიმართავს

CENN მთავრობას მიმართავს

მემორანდუმის გაფორმება

მემორანდუმის გაფორმება

(ქარ) შეხვედრა პრეზიდენტთან

(ქარ) შეხვედრა პრეზიდენტთან

DCFTA-ის გავლენა მეწარმეებზე

DCFTA-ის გავლენა მეწარმეებზე

KTW თხილის ბიზნესში შედის

KTW თხილის ბიზნესში შედის

Injury relief practices in prison

“ჰერბია” ფართოვდება

“ჰერბია” ფართოვდება

ბიზნესომბუდსმენი

ბიზნესომბუდსმენი