(ქარ) საქრთველოს ფერმერთა ასოციაციამ კონსორციუმის წევრ პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის პრეზენტაცია გამართა