(ქარ) საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ახალგაზრდა ფერმერებს შეხვდა