(ქარ) პროექტი “ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისთვის” – მონაწილეთა შესარჩევი განაცხადების მიღება