(ქარ) ნინო ზამბახიძე მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში სიტყვით გამოვიდა