(ქარ) “მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდამჭერი ინიციატივა” – პროექტის შეფასება