(ქარ) მსჯავრდებული ქალების მიერ მოყვანილი ყვავილები კერძო სექტორისთვის