(ქარ) ვებინარი – ონლაინ გაყიდვები რძის გადამამუშავებელი საწარმოებისთვის