(ქარ) ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტი „(SECTORs) უნარები დასაქმებისა და თანამშრომლობისთვის – პერსპექტივები საქართველოს რეგიონებისთვის