(ქარ) ბათუმი მეწარმე ქალების პროდუქციის გამოფენა-გაყიდვას მასპინძლობდა