(ქარ) ანტიკრიზისული გეგმა – ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე