ანა წვერიანაშვილი

ანა წვერიანაშვილი 2014 წლის მარტიდან შემოუერთდა საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას. ანა GFA-ს ფინანსური ოფიცერია. 2011-2013 წლებში აქვს ბუღალტრის და აუდიტის თანაშემწის სამუშაო გამოცდილება „როიალ აუდიტში“.

ანას დამთავრებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის ფაკულტეტი. ფლობს ბაკალავრის ხარისხს. გავლილი აქვს ACCA -ს პირველი ეტაპი. თავისუფლად ფლობს: ქართულ და ინგლისურ ენებს; საბუღალტრო პროგრამებს – ORIS, Accounting, 1C ERP.