ქეთევან ქადაგიძე

ქეთევან ქადაგიძე საქართველოს ფერმერთა ასოციაციაციაში მისი დაარსების დღიდან მუშაობს. ქეთევანი GFA-ს საინფორმაციო ცენტრის ოპერატორია.

ქეთი პასუხისმგებელია ქოლ-ცენტრის შეუფერხებელ მუშაობაზე; ევალება ქოლ-ცენტრის ყოველდღიური აქტივობების განხორციელება: მონაცემთა შეგროვება, სატელეფონო ზარებზე პასუხი და კონსულტაციების გაწევა, ფერმერთა საჭიროებების გადაწყვეტისთვის გზების მოძიება, ასევე – მათი ადმინისტრაციული დახმარება.